JB-Projecten


Mijn werkzaamheden spelen zich af daar waar ondernemerschap in dienste staat van een maatschappelijk doel. Het is mijn overtuiging dat in het economisch verkeer gewerkt moet worden aan een betere wereld.
Mijn achtergrond is bedrijfskunde. Mijn rol is vaak het ondersteunen van de organisatie of de pionier in het ‘op de grond’ zetten van de idealen.
Binnen de natuurvoedingsbranche heb ik zo op elke plek in de keten gewerkt. Daarnaast ben ik ook bestuurder (geweest) o.a. op het gebied van het beheer van landbouwgrond en onroerend goed. Dit vaak in de rol van secretaris en/of penningmeester.
jbprojecten@gmail.compdeboer.eu   0611 923 114